nl | en | de
Laatste nieuws

Ondersteuning voor PayPal, iDeal en Creditcard betalingen.

Inloggen

Nog geen account?

Vraag nu een account aan.

Service Contractor

Prestatiecontract en optimaal reservedelenniveau

Een contract aangaan op basis van prestatie-eisen voorzien van realistische boetes en bonussen stelt hoge eisen aan de strategie die wordt gevolgd voor het bepalen van de optimale hoogte van de voorraadniveaus. Het gaat om het vastleggen van kapitaal tegen het lopen van risico bij misgrijpen.

Met RBSP kan reeds in de offertefase een grove of fijne inschatting gemaakt worden van de kapitaalkosten in relatie tot een bepaald risicoprofiel. Ook kan RBSP gebruikt worden voor de afstemming van het risiconiveau dat een opdrachtgever in een contract wil lopen. Op basis hiervan kan een realistische bonus-malus structuur onderbouwd worden.

De exorbitante kosten van het uitsluiten van onbeschikbaarheid worden in kaart gebracht en kunnen gebruikt worden als input voor contractbesprekingen. Gedurende de looptijd van een prestatie contract kan op basis van het installatie gedrag en doorgevoerde verbeteringen continu inzicht worden verschaft in de optimale reservedelenvoorraadniveaus. Bijsturen kan plaatsvinden indien dit een meerwaarde binnen het contract oplevert een verkleining van het risico tegen minimale of zelfs negatieve kosten (door te optimaliseren op de punten die hoogst kritisch zijn) of een vergroting van het risico tegen substantiële kostenverlaging. RBSP zorgt voor de juiste stukken voor een transparante discussie tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.